Затворен жилищен комплекс Пловдив

Затворен жилищен комплекс Пловдив

Изпълнение на вертикална планировка, полагане на паважна настилка и паркинг елементи