Екип

Кои сме ние?

Най-ценният ресурс в днешни дни е персоналът. Успешното развитие на всяко едно предприятие е неразривно свързано с качеството на човешкия ресурс. Бъдещето на „БГС Груп“ АД пренадлежи на целия екип, преминал през трудни етапи в своето развитие и усъвършенстване. Благодарение на добре свършената работа и добрите икономически резултати, постигнати през изминалите години, дори и в трудни времена, могат да се отделят средства за развитие, реконструкция и модернизация на производствените мощности, както и за подобряване условията на труд и внедряване на нови технологии.

Макар и малък, нашият екип е изключително гъвкав и добре сработен, което ни прави бързо приспособими в днешните турболентни времена.

Екип на БГС Груп АД
Румен Димитров

Изпълнителен Директор на „БГС Груп“ АД от януари 2017 год.
Образование:
Бакалавър Бизнес Администрация във Westfaelische Wilhelm-Universitaet, Мюнстер, Германия
Магистър “Публични финанси“ в С.А. „Димитър Ценов“, Свищов

Ивайло Димитров

Ръководител Бетоново производство
Образование:
Средно техническо – Професионална гимназия по строителство
архитектура и геодезия „Лубор Байер“ Стара Загора
Архитектура в УАСГ, София

Свържете се с нас

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас или да ни изпратите запитване.

Позвънете