Канализационна мрежа и ПСОВ Манолич

Канализационна мрежа и ПСОВ Манолич

Инженеринг на вътрешна и външна канализационни мрежи и изграждане на ПСОВ с. Манолич, общ. Сунгурларе