Историята на фирма Благоустройство

С пулса на времето!

Историята на фирма „Благоустройство“ е непосредствено свързана с израстването на Стара Загора като съвремен европейски град, гостоприемно приютил в пазвите си хиляди хора. Историята на фирма „Благоустройство“ е написана от хилядите работници, техници, инженери и икономисти, които са дали своят дан в решаването на нелеките благоустройствени проблеми на Стара Загора. Историята на фирма „Благоустройство“ има още един синоним: всеотдаен и самоотвержен труд!

История на фирма БГС Груп АД

Миналото

Към миналото се връщаме не от сантиментален спомен, а най-вече, за да огледаме пътя, който сме извървели, да си дадем сметка дали стореното от нас е донесло полза на хората. Защото миналото не е само спомен, а е сътворени дела, претворени в живот мечти.

Историята на фирма „Благоустройство“ има начална дата – 01.07.1964 год., сливането на предприятията: „Паркове и градини“ и „Пътища и паважи“. Основен предмет на неговата дейност е поддържането на пътища, улици, тротоари, мостове, водопроводи, канализации, паркове и градини. От началото във фирмата работят 145 човека.

От 01.01.1970 год. фирмата се реорганизира в Държавно стопанско предприятие фирма „Благоустройство“ с поделение в гр. Казанлък.

От 01.10.1973 год. е образувано окръжно предприятие с управление в Стара Загора и с райони в Казанлък, Гълъбово и Раднево, а в Стара Загора са поделенията: „Ниско и зелено строителство“, „Механизация“, „Ремонтстрой“ и битовото стопанство към управлението.

От юли 1977 год. предприятието отново е реорганизирано и продължава своята дейност на територията на Старозагорски окръг, като към основните му задължения, свързани с благоустройството, биват добавени грижите за чистотата на селищата, поддържането на целия сграден жилищен фонд и комуналната дейност.

На 01.01.1982 год. е закрито предприятието за благоустройство и комунално стопанство, като става база за откриване на нови предприятия в Стара Загора:

 • СП „Благоустройство“ – ниско и зелено строителство, поддържане на паркове, градини и пътища, производство на циментени изделия и експлоатация на строителна механизация;
 • СП „Ремонтстрой“;
 • СП „Жилфонд и комунална дейност“.

От януари 1988 год. фирма „Благоустройство“ действа само на територията на Старозагорска община.
През 1974 год. в гр. Казанлък и с. Ракитница започва производството на бетонови изделия с цел затваряне на производствения цикъл.

През 1976-1978 год. са построени асфалтовите бази в Стара Загора, Казанлък и Чирпан. В селата Милево и Ягода започва строителството на цех за бетонни изделия: цветни бетонови плочки и различни видове полуфабрикат.

В началото на 1977 год. е завършен монтажът на виброполигоните в Ягода, Милево, Раднево и Гълъбово. По-късно е завършена и пресевната инсталация „Зимница-2“. Различните видове техника, строителна механизация, автотранспорт започват да играят все по-голяма и важна роля.

Трудно, почти непосилна задача е да се изброят обектите, на които са работили майсторите от фирма „Благоустройство“ през всички тези години. На където и да се обърне човек в Стара Загора, може да открие резултатите от труда на колектива на предприятието:

 • Спортен комплекс „Берое“
 • Жилищни квартали „Три чучура“ и „Железник“
 • Преустройство на училища за ВИЗВМ и ВМИ
 • АГ клиника
 • Трасета на тролейбусния транспорт
 • Реконструкция на редица улици и булеварди
 • Благоустрояване на парковете: „Аязмото“, „Септемврийци“, „Българско опълчение“, „Максим Горки“ и „Дъбова гора“ на Старозагорските минерални бани.
 • Поддържане на много градинки и паркове, построяване и обзавеждане на паркинги.

Фирма „Благоустройство“ ЕООД е общинска фирма, занимаваща се с инфраструктурно строителство и озеленяване, както и от части с високо строителство.

До 1998 г.
Декември 1998 г.

Общинска фирма „Благоустройство“ ЕООД е приватизирана от частно предприятие „Благоустройство 99“ АД.

Основна дейност на „Благоустройство 99“ АД е изпълнението на инфраструктурни обекти – асфалтополагане, канализации и водопроводи, газпроводи

1999-2000
2000

„Благоустройство 99“ АД открива ново направление в дейността си – производството на вибропресовани бетонни изделия (БИ).

„Благоустройство 99“ АД инвестира в две стационарни и една мобилна линия за производство на широка гама от бетонови изделия, в построяването на производствени сгради и бетонови стопанства, както и в над 40 човека технически персонал.
Успоредно с това се подновяват изцяло машинния и автомобилния парк на фирмата, както и малогабаритната механизация.

Фирма е с основен предмет на дейност – инфраструктурно строителство и е с дългогодишна традиция в изпълнението на обекти на инженерната инфраструктура, водопроводи, канализации, обекти от газопреносната мрежа, тръбни канални мрежи, пътища и пътни съоръжения, благоустрояване на площадки, текущо поддържане на изградената улична и пътна мрежа, както и строителство и възстановяване на брегоукрепитиелни и геозащитни съоръжения.

В сферата на високото строителство „Благоустройство 99“ АД се специализирана в санирането на съществуващ сграден фонд – жилищни сгради, социални заведения и други.

През годините фирмата има в своето портфолио изпълнени обекти свързани с екологията - пречиствателни станции за отпадни води, депа за твърди битови отпадъци.

От 2000
2008

Фирма „Благоустройство – 99” АД Стара Загора се преименува на „БГС Груп” АД Стара Загора. През тази година предприятието получава концесия за добив на подземни богатства - доломити от находище ”Лори”, в землището на с. Люляк, община Стара Загора. С подписването на концесионния договор „БГС Груп” АД полага основите на четвъртото свое направление, а именно Производство на строителни материали.

„БГС Груп“ АД завършва в срок и без забележки своя последен строителен обект с европейско съфинансиране „Реконструкция на централен площад „Свобода“ в гр. Павликени. През следващите години фирмата се концентрира изключително върху оптимизация на производствените процеси, модернизация и утвърждаване като водещ производител на пазара на бетонни изделия в центъра на България.

2012