Благоустройство и паркоустройство Поморие

Благоустройство и паркоустройство Поморие

Изпълнение на подземни комуникации и полагане на тротоарни настилки в центъра на гр. Поморие