Система за управление на качеството

Политика по качеството

Основен приоритет на внедрената в „БГС Груп“ АД система за управление на качеството е пълното съответствие с нормативните изисквания в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. В центъра на нашето вниманието винаги следва да бъдат клиентите и тяхното безупречно обслужване. За тази цел ръководството на “БГС Груп” АД е решено неотклонно да изисква от работниците и служителите на фирмата:

 

 1. Да спазват всички нормативни изисквания, приложими към нашата продукция
 2. Непрекъснато да усъвършенстват бетонните изделия
 3. Непрекъснато да подобряват обслужването на клиентите
 4. Да развиват дългосрочни партньорски отношения с доставчиците ни, за да се осигурят все по-добри решения за нашите клиенти
 5. Пълноценно да използват Системата по качеството за максимално постигане на поставените задачи
 6. Преимуществено да прилагат превенцията като по-ефикасен и по-ефективен метод на работа
 7. Постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в производството на бетонни изделия

Всеки от ръководството лично се ангажира да провежда тази политика, като поставя пред целия колектив все по-високи цели по качеството и се старае да осигурява всичко необходимо за постигането им.

Цели по качеството

За реализирането на Политиката по качеството до края на 2023 год. „БГС Груп“ АД следва да постигне следните цели по качеството:

 1. Индекс на удовлетвореност на клиентите не по-нисък от 4,80
 2. Недопускане на нито една рекламация от клиент
 3. Недопускане на нито едно оплакване от клиент
 4. Недопускане на нито едно закъснение във връзка с изпълнение на поръчка
 5. Параметрите на произвежданите бетонни изделия да превъзхождат с най-малко 5% над всички въведени хармонизирани европейски стандарти
 6. Повишаване на системния контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена на фирмата.

Свържете се с нас

При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас или да ни изпратите запитване.

Позвънете