ПСОВ ТЕЦ Марица Изток 3

ПСОВ ТЕЦ Марица Изток 3

Строително-монтажни работи – полагане на тръбопроводи до ПСОВ на територията на ТЕЦ Марица Изток 3