Производствено-складова база Югеман

Производствено-складова база Югеман

Вертикална планировка и полагане на паважни настилки в производствено-складова база на фирма Югеман, гр. Стара Загора