Речно водохващане Рибарица

Речно водохващане Рибарица

Преустройство на речното водохващане на река Болованджика в село Рибарица, общ. Тетевен