Рехабилитация на водоснабдителна мрежа Ловеч

Рехабилитация на водоснабдителна мрежа Ловеч

Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на град Ловеч