Мол София

Мол София
Изпълнени строително-монтажни работи – полагане на улични бордюри и тротоарни паважни настилки в град София