Билла Стара Загора

Билла Стара Загора

Изпълнение на строително-монтажни работи – подземни комуникации, вертикална планировка, полагане на улични бордюри, асфалт и тротоарни паважни настилки