Мол Русе

Мол Русе
Изпълнени строително-монтажни работи – полагане на улични бордюри и тротоарни паважни настилки в град Русе