Красива България Смолян

Красива България Смолян

Благоустрояване на площадните пространства в централната част на град Смолян по програма Красива България