Красива България Кърджали

Красива България Кърджали

Благоустрояване на паркови пространства в гр. Кърджали по програма Красива България