Линде Газ Стара Загора

Линде Газ Стара Загора

Вертикална планировка и полагане на паважни настилки около инсталацията на Линде Газ в гр. Стара Загора