Красива България Асеновград

Красива България Асеновград

Изграждане на площадни пространства в центъра на Асеновград по програма Красива България