Красива България Бургас

Красива България Бургас

Благоустрояване на парк в централната част на гр. Бургас по програма Красива България