Канализация Кърджали

Канализация Кърджали

Извършване на строително-монтажни работи – колектор и вътрешна канализационна мрежа в град Кърджали