Канализация Гурково

Канализация Гурково

Изграждане на канализационна мрежа и възстановяване на пътна настилка в югоизточната част на гр. Гурково