Газоснабдяване Стара Загора

Газоснабдяване Стара Загора

Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на газоразпределителната мрежа на гр. Стара Загора