Водоснабдителна мрежа в Община Каварна

Водоснабдителна мрежа в Община Каварна

Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на населени места в Община Каварна