Уни паве

Натоварване: леко, средно и тежко
Уни паве се предлага:
– в две дебелини в зависимост от натоварването: 6 и 10 см.
– с фаска
– сиво или цветно
Размери (L/W/H) – 240/120/60 мм и 240/120/100 мм