Складова база Елтрак България

Складова база Елтрак България

Вертикална планировка, подземни комуникации и полагане на паважни настилки на складова база на Елтрак България в София