Паве Холанд

Натоварване: леко, средно и тежко
Паве Холанд се предлага:
– в три дебелини в зависимост от натоварването: 6, 8 и 10 см.
– с фаска
– сиво или цветно
Размери (L/W/H) – 100/100/60 мм, 200/100/60 мм, 200/100/80 мм, 200/200/60 мм, 300/200/60 мм и 200/200/100 мм