Паве Бехатон

Натоварване: леко, средно и тежко
Предлага се:
– в четири дебелини в зависимост от натоварването: 5, 6, 8, 10 см.
– с фаска или без фаска
– сиво или цветно
Размери (L/W/H) – 200/ 165/ 50 мм (60, 80, 100 мм)