Открит паркинг София Франс Ауто

Открит паркинг София Франс Ауто

Вертикална планировка и изграждане на открит склад за нови автомобили на фирма София Франс Ауто