Канализационна мрежа Димитровград

Канализационна мрежа Димитровград

Рехабилитация и обновяване на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица, град Димитровград