Бетонови тухли

Предимства:

– Бетонови тухли с висока якост
– Лесно рязане и пробиване
– Коминното тяло има възможност за вертикална армировка
– С кофражната тухла могат да се изгражда стени с вътрешни колони