Дейност

Производството на бетонни изделия започва през 2000 год. по утвърдени европейски технологии. Всички наши продукти отговарят на хармонизираните европейски стандарти – БДС EN 1340:2005 + АС:2006 (бетонни бордюри), БДС EN 1338:2005 + АС:2006 (бетонни блокчета за вънщно павиране), БДС EN 1339:2003 + АС:2006 (бетонни плочи за настилки), БДС EN 772-1:2002;772-16:2002;772 -11:2002 (бетонни блокчета за зидане), БДС EN 1917:2003 + АС:2007 (ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон). С настилки са изградени най-атрактивните части почти всички областни градове в страната, луксозни комплекси и зони за паркиране на много от хипермаркетите. „БГС Груп“ АД притежава две автоматизирани линии за производство на вибропресовани бетонни настилки и бордюри, елементи за ревизионни шахти и мобилна инсталация за производство на бетонни блокчета за зидане. 
Previous slide
Next slide

Бетонните изделия се предлагат в сиво или цветно (по желание на клиента). Влагат се висококачествени немски бои за бетон на оксидна основа, като се оцветява само износващия видим слой (виж цветовата диаграма по-долу).
Във фирмата е внедрена система за производствен контрол, съгласно изискванията на нормативната уредба и се упражнява контрол върху изделията през всички етапи на производството им, както и върху самия производствен процес.
През 2000 год. ние въвеждаме понятието „вибропресовани бетонови изделия“ за първи път в България. То е прието в самото начало със скептичност от страна на строителния бранш, свикнал с летите базалтови плочи.
Днес, няма населено място в България, където да липсват „вибропресовани бетонови изделия“.